Kérelemlap letöltése

Az intézetben nem csak terminális állapotú betegek ellátását vállaljuk, hanem minden 24 órás felügyeletet igénylő, önellátásra képtelen, a család erejét meghaladó ápolási igényű betegét is. Az ellátható betegszám nemek szerinti aránya változó, igény szerint alakítjuk a szobákat férfi és női betegek ellátására.
A Hospice Szeretetszolgálat Alapítvány célja szerinti működéséhez hozta létre a Hospice Szeretetszolgálat Alapítvány Nefelejcs Ápolási Intézetet, amely tevékenységének folytatására jogosító, az ÁNTSZ K-D Regionális Intézetének 022755 szám alatti működési engedélyével rendelkezik.
A Szolgáltató nem vállalhatja az olyan aktív pszichiátriai gyógykezelésre szoruló Ápolt vagy önmagára és a betegtársakra, vagy az intézményre veszélyes Ápolt ellátását, aki agresszív viselkedésével zavarná a többi ápolt nyugalmát.

Beutalás, bekerülés:
A felvétel előjegyzés alapján történik, elsőbbséget élveznek a daganatos betegségben szenvedők.
Az előjegyzés formanyomtatványon, az intézmény hivatalos fejlécével ellátott kérelemlapjának kitöltésével és beadásával történik. A beadást követően a beteg felkerül a várólistára. A várakozási idő a várólistán várakozók létszámától függ, aktuálisan a kérelemlap bevételekor munkatársunk ad tájékoztatást a várakozási idő mértékéről.
A felvétel történhet a hozzátartozó vagy az ellátásra szoruló kérésére, háziorvos, kezelőorvos javaslatára, vagy kórházi áthelyezéssel. Intézetünk részben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szolgáltatásaira szerződött.
Telefonos elérhetőség: +34/309-067

Hétfő – Csütörtök 08:00-15:00
Péntek:                   08:00-13:00          
(Tájékoztatás fekvőbeteg elhelyezéssel kapcsolatban.)

 

A Hospice Szeretetszolgálat Alapítvány az alábbi elhelyezési formákat tudja biztosítani:


Átmeneti intézeti elhelyezés

(rövid, maximum 60 napos időszak): díja napi 6000.-Ft. Átmeneti jelleggel, teljes körű ápolást, gondozást nyújtunk az arra rászorulóknak ápolási intézetünkben.(Átmeneti elhelyezésre abban az esetben van lehetőség, ha van az intézménynek szabad ágykapacitása!)


Idős, krónikus betegek tartós elhelyezése:

napi 5000.- Ft. A szolgáltatás megkezdésekor az Ápolt és a Hozzátartozó/Törvényes képviselő hozzájárulási díjként félévente összesen 25.000 Ft-ot kötelesek megfizetni, egyetemlegesen, amely kizárólag abban az esetben jár vissza, ha az elhelyezés körülményeiben 3 napon belül változás áll be. A hozzájárulási díj a szolgáltatás megkezdésétől fél éves időtartamra (azaz 6 hónapra) előre fizetendő. A megfizetett hozzájárulási díjat a beteg vagy hozzátartozója a szolgáltatás, így jelen szerződés megszűnése esetén időarányosan sem követelheti vissza.


Daganatos betegek tartós elhelyezése:

napi 4600.- Ft. A szolgáltatás megkezdésekor az Ápolt és a Hozzátartozó/Törvényes képviselő hozzájárulási díjként félévente összesen 25.000 Ft-ot kötelesek megfizetni, egyetemlegesen, amely kizárólag abban az esetben jár vissza, ha az elhelyezés körülményeiben 3 napon belül változás áll be. A hozzájárulási díj a szolgáltatás megkezdésétől fél éves időtartamra (azaz 6 hónapra) előre fizetendő. A megfizetett hozzájárulási díjat a beteg vagy hozzátartozója a szolgáltatás, így jelen szerződés megszűnése esetén időarányosan sem követelheti vissza, azonban az alapítvány alapító okirata értelmében azoknak a daganatos betegségben szenvedő betegeknek, akik már a betegségük IV-stádiumába értek, és ezt a tényt az orvosi leletek igazolják, legalább 60 nap intézményben eltöltött (befizetett) nap esetén, az utolsó 15 napra vonatkozó ápolási díj, a család kérésére, az alapítvány részéről elengedésre vagy visszatérítésre kerülhet.

 

Intézményünkben TB. támogatás keretén belül az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:
- elhelyezését 4 ágyas szobában (fenntartva azt a jogot, hogy indokolt esetben másik
   szobába kell áthelyezni az Ápoltat. Pl. az ápolt tudatállapotából eredő, a szobatársakat
   zavaró viselkedése.);
- napi háromszori fő- és két kisétkezést;
- szükség esetén, orvosi javaslatra megfelelő diétát;
- a testi higiénia biztosítását, (bőr, haj körömápolás), szakápolást, gyógytornát;
- ágynemű biztosítása;
- orvosi ellátást, szükség esetén szakorvosi konzíliumot, kórházi beutalást;
- hitélet gyakorlásának lehetőségét, lelki gondozást lelkész bevonásával.
Amennyiben a hozzátartozó az ápolt számára az intézmény által biztosított étrenden felül    kíván élelmiszert, innivalót behozni (főtt étel, kekszek, szénsavas üdítő, rostos, stb.), azt az    ápoló személyzettel történő konzultációt követően adhatja hozzátartozójának.

TB által támogatott egészségügyi szolgáltatáson felül az alábbi szolgáltatásokat biztosítja intézményünk:
- tisztálkodáshoz szükséges textíliák, tisztálkodó szerek, igény szerint alsó felső ruházat   
  mosatását;
- gyógyszer, gyógyászati segédeszközök beszerzését (kórházi zárójelentés és szakorvosi    
   javaslat alapján) az egyéni gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésének   
   költségét számla alapján az Ápolt vagy a Hozzátartozója/Törvényes képviselője
   téríti.(Felelősségük a díj megtérítéséért egyetemleges.)
- inkontinencia esetén a szükséges anyagok biztosítását (betét, pelenkanadrág)
- szakorvosi javaslatra fizioterápiás szolgáltatás igénybe vételét gyógytornásszal
- a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezését foglalkoztató irányításával, az Ápolt
  egészségi állapota és igénye szerint.
- internet hálózat, WIFI elérése,
- minden szobában ágyanként kiépített TV nézés lehetősége (fülhallgató használatával)
  egyénileg biztosított készülékkel,
- amennyiben szükséges logopédus bevonása;

Külön szolgáltatási díj ellenében a Szolgáltató megszervezi az Ápolt fodrász és pedikűr ellátását. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató csak azokért az értéktárgyakért, készpénzért, stb. vállal felelősséget, amelyet átvételi elismervény ellenében az értékmegőrzőbe átvett.

Otthoni komplex, hospice szakápolás:
Ingyenes otthoni hospice szakápolói ellátást tudunk biztosítani daganatos betegek számára Tatabánya, Tata és Komárom vonzáskörzetében a szakorvos kérésére, háziorvos javaslatával. A hospice szakápolás ingyenes. Az ápolás kifejezetten szakápolásra vonatkozik. A hospice munkacsoport a betegek otthonában nyújt rászorulóknak és a családnak szakápolást, lelki támaszt. Az onkológus javaslatára a háziorvos rendelheti el.
Vezető: Szalai Istvánné:  +36-20/251 86 73  (Tájékoztatás csak otthoni komplex szakápolással kapcsolatban.)

A fenti bármely szolgáltatás igénybevétele esetén, a Hospice Szeretetszolgálat Alapítvány „Ellátási Szerződést” köt valamennyi beteg ellátására vonatkozóan, így az ellátás részletes feltételeit minden esetben az ellátási szerződés tartalmazza, melynek tartalma az igénybe vett szolgáltatás fajtájára figyelemmel eltérő.