Ápolási intézményünk biztosítja és megszervezi az ellátást igénybe vevők egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatást. Ennek a foglalkoztatásnak a fő célja a mentális képességek fejlesztése, de legalább a meglévő állapot szinten tartása. A foglalkoztatás munkaterv alapján – havi-, heti-, és napi lebontásban – történik.

 

  Néhány tevékenység a foglalkoztatás formái közül:

 • Kreatív jellegű foglalkoztatás: ajándékok, dekorációk, színezők, készítése – különböző technikákkal –, faliújság aktualizálása
 • Kulturális foglalkozás: versek, novellák, irodalmi alkotások felolvasása, meghallgatása, előadása
 • Ismeretterjesztő írások felolvasása, megbeszélése; ismeretterjesztő filmek vetítése
 • Közös zenehallgatás, társasjáték, sakk
 • Jelentősebb eseményekhez, ünnepekhez kötött megemlékezések, ünnepségek megszervezése (pl. Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Nőnap, Március 15., Anyák Napja, Augusztus 20., stb.)
 • Filmvetítés; egy-egy népszerű tévéműsor közös megtekintése és megbeszélése
 • Lelki-szellemi tevékenységek (keresztrejtvény, kvíz kérdések, „agytorna”
 • Igény szerint bibliaolvasás, lelki áhítat.

A mentálhigiénés csoport tagjai feladatkörükben gondoskodnak az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés gondozásáról, a mentális és pszichés egészség megőrzését szolgáló közösségi foglalkozásokkal. Intézményünk ezen területe egyre inkább hangsúlyt kap és önálló szakterületként jelenik meg, szorosan együttműködve más szakterületekkel (ápolás-gondozás, irányítás, adminisztráció).

Az ellátottak lelkigondozását segítik az egyéni és csoportbeszélgetések is. Akik egészségi állapotuk miatt nem vehetnek részt a foglakoztatásokon, és szobájukban maradnak, az egyéni beszélgetések által, egy-egy foglalkoztatási témát hozzájuk is eljuttatva igyekszünk bevonni őket is az intézmény közösségi életébe.

A mentálhigiénés csoport tagjai:
Mentálhigiénés szakember, lelkigondozó, lelkész – 1 fő
Foglalkoztatás szervező, szociálpedagógus – 1 fő
Foglalkoztatás segítő – 1 fő

A mentálhigiénés csoport feladatkörébe tartozik még:

 • Új lakó fogadása, bemutatása a közösségnek, valamint beilleszkedésének elősegítése
 • Az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának, képességeinek figyelembe vételével segít az intézményi életformához való alkalmazkodáshoz
 • Az idősek igényeinek, kéréseinek figyelembevételével a mentálhigiénés programok összeállítása, pl. témakör, időtartam stb. tekintetben
 • Kis-és nagycsoportos foglalkoztatások megszervezése
 • Ünnepségek megszervezése, lebonyolítása
 • Az aktuális napi események megbeszélése (hírek a nagyvilágból, településünkről, az intézményekben történtekről, stb.)
 • A szobákban fekvők látogatása, velük való kommunikáció; igyekszünk az egyes programokat hozzájuk is eljuttatni (pl. újságok, versek, felolvasása, egy-egy manuális feladat)
 • Egyéni elbeszélgetések
 • Lelkigondozás
 • Elősegíti a szabad vallásgyakorlást. Ennek keretében egyházi ünnepek alkalmával ökumenikus jellegű istentiszteletek megszervezése (Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Újkenyér); ezen kívül kapcsolatot tart az egyházakkal – lelkigondozás, lelkigyakorlat, Szent Gyónás, Szent Áldozás, Úrvacsora biztosítása és megszervezése – egyéni kérés alapján
 • Egy-egy lakó elvesztésével járó lelki trauma feldolgozásának segítése
 • A közösségben előforduló súrlódások, nézeteltérések esetleges konfliktusok feloldása, kezelése
 • Fiziológiás szükségletek kielégítésében való segítségnyújtás (étkezéskor, öltözködésnél, szállításnál, stb.)
 • Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a lakók hozzátartozóival